Welke prijzen beschikbaar kunnen worden gesteld

Binnen het kader van het  Grote Online Spel kunnen spelprijzen en promotionele prijzen beschikbaar worden gesteld.

Spelprijzen.

Spelprijzen kunnen  worden gewonnen indien het spelresultaat aan de gestelde eisen voldoet.Voor het winnen van een spelprijs is bepalend de plaats op de TopX-ranglijst, zoals die er uitziet op de sluitingsdag van het betreffende spel. 
De speler krijgt  informatie over zijn plaatsnummer op de ranglijst.  Zijn behaalde plaats op de ranglijst zal echter tot de sluitingsdatum van het  betreffende spel zakken zodra een andere speler een beter spelresultaat heeft gescoord dan hij. Dat is van belang omdat pas op desluitingsdatum van het betreffende spel, de plaats op de ranglijst  definitief overeenkomt met de gewonnen spelprijs. De speler die op de sluitingsdatum bovenaan de ranglijst  staat, ontvangt de hoofdprijs. Binnen 10 dagen na de sluitingsdatum worden alle prijswinnaars, via hun emailadres, geinformeerd over hun gewonnen spelprijs. De spelprijzen worden binnen 3 weken  na de sluitingsdatum van het betreffende spel, aan de prijswinnaars ter beschikking gesteld.

Promotionele prijzen

De meeste benefietspellen worden voorafgegaan met een te spelen gratis ronde. De bedoeling daarvan is het Nederlands benefietspel te promoten. Met de gratis te spelen ronde kunnen een of meer 'promotionele  prijzen' worden gewonnen. Dergelijke prijzen kunnen worden gewonnen indien het spelresultaat aan de gestelde eisen voldoet. 

  Voor informatie over de prijzen die per spel beschikbaar zijn gesteld klik hier.