Vragen over het Nederlands Benefietspel

1 Wat is het doel van het Nederlands Benefietspel?
Met het spel wordt  beoogd  een aantal goede doelen op ludieke wijze te promoten en financieel te steunen.

2 Waaruit bestaat het Nederlands benefietspel?
Uit een promotioneel spel en een fondswervend spel.

3 Wat is het doel van het promotionele spel en het fondswervend spel?
Het promoten van het te begunstigen goede doel en het promoten van het fondswervend spel dat tot doel heef het te begunstigen  goede doel financiële te steunen.

4. Welke prijzen kunnen worden gewonnen met het Nederlands benefietspel?
Promotionele prijzen en Top25 prijzen..

5 Hoe wordt het promotionele spel en fondswervend spel gespeeld?
Klik voor het antwoord hier.

6. Wie mag als speler deelnemen aan het Nederlands Benefietspel? 
Elk natuurlijk persoon die in Nederland woont, ouder is dan 18 jaar en over een identiteitsbewijs en een e-mailadres beschikt .Rechtspersonen kunnen wel indirect deelnemen via een natuurlijk persoon die de rechtspersoon wettelijk vertegenwoordigt. De vertegenwoordiger kan daarnaast niet als privé persoon aan het spel  deelnemen.  Medewerkers van de stichting Charity Support en de financiers van de te winnen prijzen zijn uitgesloten van deelname.. 
 
7. Hoe en wanneer kan ik mij voor deelname aan het Nederlands Benefietspel aanmelden?
Bij de eerste keer aanmelden is een registratie nodig.Je kunt je registreren  op deze website door te klikken op "nu spelen". 

8. Waarom moet een speler zich eerst registreren?
Registratie is nodig omdat het behaalde spelresultaat en het aantal te spelen gratis rondes gekoppeld zijn aan de naam van de speler . Bij de eerste keer aanmelden om te spelen, vindt de registratie plaats. Bij de volgende aanmeldingen is geen registratie meer nodig en log je in met je geregistreerd e-mailadres en  geregistreerd wachtwoord.

9. Kan ik echt gratis deelnemen aan het Nederlands Benefietspel ? 
Ja, elke speler kan een  promotionele prijs gratis winnen met de  promotionele versie van het benefietspel. Het maximum aantal gratis te spelen rondes wordt vtenminste 2 weken voorafgaand aan het spel vermeld bij de spelagenda. Het spelen van een promotioneel spel verplicht de speler tot niets! Het staat de speler dan  ook vrij, binnen het kader van het Nederlands benefietspel - na het spelen van het promotionele spel - al dan niet het fondswervend spel te spelen..

10 Hoe kan ik weten welke promotionele prijzen zijn te winnen?.
De betreffende promotionele prijzen worden tenminste 10 dagen voorafgaande aan de start van het promotionele spel vermeld op deze website.

11 Wat zijn betaalde  speelrondes?
Voor het spelen van een  fondswervend deel van het Nederlands benefietspelspel dienen speelrondes te worden aangekocht.
De speler kan de speelrondes via een online-betaling speelrondes aanschaffen. De speler kan met elke extra ronde  zijn kortste speeltijd verbeteren en daardoor hoger op de Top 25 komen .Het aantal extra rondes is gemaximeerd.
 
12. Hoe vindt de online betaling plaats voor het verwerven  van extra speelrondes?
De online betaling wordt binnen het kader van het spel, overgemaakt naar de derde rekening van stichting Charity Support die er vervolgens zorg voor draagt dat het (de) begunstigde goede doel(en)l het geld ontvangt  binnen 1 week  na de sluitingsdatum van het betreffende spel . De betreffende speler krijgt van de stichting Charity Support -  via zijn opgegeven email - een bevestiging  van zijn online-betaling.

13.Is de online-betaling fiscaal aftrekbaar?
Nee, want de online-betaling wordt fiscaal niet als gift aangemerkt omdat er een tegenprestatie aan de orde is. Immers je verwerft met de online-betaling her recht een aantal extra rondes te spelen (met de mogelijkheid daarbij een prijs te winnen).

14. Waar vind ik het reglement betreffende het Nederlands Benefietspel?
Door hier  te klikken..  
 
15. Is de privacy  inzake mijn aanmeldgegevens gewaarborgd? 
Ja, conform de privacy statement  zullen de verstrekte gegevens voor deelname niet aan derden worden doorgegeven.  
 
16. Hoe ziet een speler dat hij prijswinnaar is?
Zowel voor de prijswinnaars van promtionele benefietspellen als voor steunverlenende sbenefietspellen geldt dat  binnen 10 dagen  na het sluitingstijdstip van het spel, gedurende tenminste  1 maand de prijswinnaats staan vermeld.De prijswinnaars krijgen bovendien binnen 10 dagen na de sluitingsdatum van het spel, via zijn of haar opgegeven emailadres, bericht over de gewonnen prijs .  
 
17. Hoe financiert de stichting Charity Support haar kosten?
De stichting ontvangt een deel van de inleg die de spelers online betalen voor extra speelrondes. Voorts is de stichting  voor haar inkomsten afhankelijk van steunverleners,  zoals sponsors, particulieren , donateurs,vrijwilligers en erflaters.
  
18. Wat moet ik doen als ik ben aangemerkt als potentieel prijswinnaar?
Klik  hier
 
 
 
 

 
  

.