Vragen over het Nederlands Benefietspel

1 Wat is het doel van het Nederlands Benefietspel?
Met het spel wordt  beoogd  een aantal goede doelen op ludieke wijze te promoten en financieel te steunen.

2 Wat zijn de onderscheidende kenmerken van het benefietspel?

 a.De speler kan met het benefietspel niet alleen het  goede doel financieel steunen maar hij kan ook  zijn eigen reactiesneheid testen en daarbij tevens  invloed uitoefenen om prijswinnaars te worden.                                                               b. Met het benefietspel kan het  te steunen goede doel  niet alleen financieel maar ook  promotioneel worden gesteund. Immers het te steunen goede doel is normaliter onderwerp  van tenminste 7 van de 10 benefietspelvragen.                           c.Ook sponsor(s) van het benefietspel kunnen onderwerp zijn van een aantal benefietspelvragen. Deze promotionele mogelijkheid  maakt het sponsoren van het benefietspel extra aanttrekkelijk voor sponsors.                                                         d.Goede doelen, particulieren en bedrijven kunnen  in samenwerking met de stichting Charity Support  een benefietspel   organiseren.  

                                                                                     
3. Wie mag als speler deelnemen aan het Nederlands Benefietspel? 
Elk natuurlijk persoon die in Nederland woont, ouder is dan 18 jaar en over een identiteitsbewijs en een e-mailadres beschikt .Rechtspersonen kunnen  indirect deelnemen via een natuurlijk persoon die de rechtspersoon wettelijk vertegenwoordigt. De vertegenwoordiger kan daarnaast niet als privé persoon aan het spel  deelnemen.  Medewerkers van de stichting Charity Support en de financiers van de te winnen prijzen zijn uitgesloten van deelname.. 
 
4. Hoe en wanneer kan ik mij voor deelname aan het Nederlands Benefietspel aanmelden?
Bij de eerste keer aanmelden is een registratie nodig.Je kunt je registreren  op de website benefietspel.nl door te klikken op "nu spelen". 

5. Waarom moet een speler zich eerst registreren?
Registratie is nodig omdat het behaalde spelresultaat en het aantal te spelen gratis rondes gekoppeld zijn aan de naam van de speler . Bij de eerste keer aanmelden om te spelen, vindt de registratie plaats. Bij de volgende aanmeldingen is geen registratie meer nodig en log je in met je geregistreerd e-mailadres en  geregistreerd wachtwoord.

6. Worden er benefietspellen georganiseerd waaraan je gratis kunt deelnemen.?
Ja en daarmee zijn ook spelprijs te winnen.

7 Zijn  benefietspellen waarbij gratis rondes zijn te spelen en rondes met inlegg?
Ja. Er worden benefietspellen georganiseerd waarbij na het spelen van de gratis ronde(s) desgewenst rondes kunnen worden gespeeld waarvoor een inleg is vereist.Bij dergelijke benefietspellen  wordt via de spelagenda tenminste 2 weken voorafgaand aan het spel het maximum aantal gratis te spelen rondes vermeld evenals het maximum aantal te spelen rondes met inleg. Het spelen van de gratis rondes  verplicht de speler tot niets! Hij dient zich wel te registreren in geval dat nog niet is gedaan.
 
8 Hoe vindt de online betaling plaats voor het verwerven  van extra speelrondes waarvoor een inleg nodig is?
De online betaling wordt binnen het kader van het spel, overgemaakt naar de derde rekening van stichting Charity Support die er vervolgens zorg voor draagt dat het (de) begunstigde goede doel(en)l het geld ontvangt  binnen 1 week  na de sluitingsdatum van het betreffende spel . De betreffende speler krijgt van de stichting Charity Support -  via zijn opgegeven email - een bevestiging  van zijn online-betaling.

8.Is de online-betaling fiscaal aftrekbaar?
Nee, want de online-betaling wordt fiscaal niet als gift aangemerkt omdat er een tegenprestatie aan de orde is. Immers je verwerft met de online-betaling her recht een aantal extra rondes te spelen (met de mogelijkheid daarbij een prijs te winnen).

9. Waar vind ik het reglement betreffende het Nederlands Benefietspel?
Door hier  te klikken..  
 
10. Is de privacy  inzake mijn aanmeldgegevens gewaarborgd? 
Ja, conform de privacy statement  zullen de verstrekte gegevens voor deelname niet aan derden worden doorgegeven.  
 
11. Hoe ziet een speler dat hij prijswinnaar is?
Voor de prijswinnaars  geldt dat  binnen 10 dagen  na het sluitingstijdstip van het spel, gedurende tenminste  1 maand de prijswinnaats staan vermeld op de website charitysupport.nl. .De prijswinnaars krijgen bovendien binnen 10 dagen na de sluitingsdatum van het spel, via zijn of haar opgegeven emailadres, bericht over de gewonnen prijs .  
 
12. Hoe financiert de stichting Charity Support haar kosten?
De stichting is voor haar inkomsten afhankelijk van steunverleners,  zoals sponsors, particulieren , donateurs,vrijwilligers spelers en erflaters.
  
18. Wat moet ik doen als ik ben aangemerkt als potentieel prijswinnaar?
Klik  hier
 
 
 
 

 
  

.