Vragen over goede doelen die begunstigd worden.


1.Aan welke eisen moet een goed doel voldoen om te kunnen worden gesteund met het Nederlandse Benefietspel?

Hiervoor komen goede doelen in aanmerking die door de stichting Charity Support gerekend worden tot de groep non profit organisaties die een maatschappelijk nut beogen en door de Nederlandse Belasingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen 
 (anbi's). Alleen het bestuur van de stichting Charity Support kan beslissen hiervan afwijken.

2.Wie beslissen bij elk te organiseren Nederlands Benefietspel welk goed doel of goede doelen worden begunstigd?

Binnen het kader van het Nederlands Benefietspel behoeft voor elk te begunstigen goed doel dat deel uitmaakt van het spel,de instemming van het bestuur van de Stichting Charity Support. Als regel worden het te begunstigen goede doel door de Commissie Nederlands Benefietspel  aan het bestuur voorgedragen.