Vragen over goede doelen die begunstigd worden.

1.Wie beslissen bij elk te organiseren Nederlands Benefietspel welk goed doel of goede doelen worden begunstigd?

Binnen het kader van het Nederlands Benefietspel behoeft voor elk te begunstigen goed doel dat deel uitmaakt van het spel,de instemming van het bestuur van de Stichting Charity Support. Als regel worden het te begunstigen goede doel door de Commissie Nederlands Benefietspel  aan het bestuur voorgedragen.  

2.Aan welke eisen moet een goed doel voldoen om te worden gepromoot binnen het kader van het Nederlandse Benefietspel?

Hiervoor komen goede doelen in aanmerking die door de stichting Charity Support gerekend worden tot de groep non profit organisaties die een maatschappelijk nut beogen en door de Nederlandse Belasingdienst zijn aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instellingen 
 (anbi's). Voorts dienen de goede doelen een positief draagvlak te genieten onder (nagenoeg) de gehele nederlandse samenleving  en geen verdeeldheid in de samenleving op te roepen. Begunstiging van een goed doel vereist de instemming van  het bestuur van de stichting CharitySupport.