Vragen over de stichting Charity Support

1 Wat is het doel van de stichting Charity Support?
Antw. De stichting beoogt het promotioneel en financieel steunen van goede doelen.

2.Hoe tracht de stichting haar doel te verwezenlijken?
Antw. De stichting heeft een benefietspel ontwikkeld waarmee promotionele en financiële steun aan goede doelen  kan worden gegenereerd.

3.Is de stichting door de overheid gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling?
Antw. De stichting is door de Nederlands belastingdienst sinds 2001 als ANBI geregistreerd.