Supporter van de stichting Charity Support.

Als supporter van de stichting Charity Support speel je mee met de Support-Actie-Loterij waarmee je  elk kwartaal een auto kunt winnen.

Je kunt 'Supporter van de stichting Charity Support'  worden door deel te nemen aan de  'SupportActie - Loterij'De SupportActie-Loterij wordt sinds 1999 landelijk georganiseerd door de stichting 'Grote Clubactie' met als doel het financieel steunen van fondswervende non profit organisaties, zoals de  stichting Charity Support. Als supporter van de stichting Charity Support ding je elk kwartaal mee naar de prijzen van de Supportactie-loterij. Zo kun je elk kwartaal een auto winnen. Als supporter van de stichting Charity Support neem je  elk kwartaal met tenminste één lot deel aan de SupportActie-loterij.De inleg  per lot  bedraagt 5,50 euro. Desgewenst kan  met meer loten worden deelgenomen. Bij deelname aan de Support-Actie-Loreij komt 80% van de inleg  ten goede aan de Stichting Charity Support. De deelnemer ziet elk kwartaal op zijn bankrekening het nummer van het nieuw aangekochte lot.

Je kunt je online aanmelden als supporter van de stichting Charity Support door invullen van het daarvoor bestemde aanmeldformulier.Voor bedrijven en instellingen die supporter van de stichting Charity Support willen worden is de in te vullen naam de persoon die het bedrijf of de instelling vertegenwoordigt. Achter de in te vullen voorletters van zijn naam wordt  een schuine streep toegevoegd en daarachter de naam van het bedrijf of instelling. Het in te vullen adres en telefoonnummer betreft het adres van het betreffende  bedrijf of instelling.
Supporters die een jaar lang de stichting met 3 loten per kwartaal ( 5.50 per maand) hebben gesteund ontvangen als welkomsgeschenk een prachtige benefietballpoint.
Samenvattend zijn voor de  'Supporter van de stichting Charity Support' de volgende aspecten van belang:

1. Je steunt de stichting Charity Support met het organiseren van het Nederlands benefietspel.
2. Je dingt elk kwartaal mee naar de prjizen van de SupportActie-loterij (elk kwartaal een auto als hoofdprijs).
3. Je krijgt  automatisch  bericht in geval je met de SupportActie-loterij een prijs hebt gewonnen.
4. Je kunt elk kwartaal je deelname aan de SupportActie-loterij stopzetten. 
5 Je ontvangt als supporter met 1 lot per maand na een jaar als welkomsgeschek een prachtige benefietballpo[nt.
6. Je krijgt desgewenst van de stichting Charity Support - via je opgegeven email - informatie over de startdatum van het eerstvolgende benefietspel.
------------------------------------------.