Supporter van de stichting Charity Support.

Als supporter van de stichting Charity Support speel je mee met de Support-Actie-Loterij en kun je alle  rondes van de benefietspellen gratis spelen.


Je kunt 'Supporter van de stichting Charity Support'  worden door deel te nemen aan de  'SupportActie - Loterij' *.  Als supporter van de stichting Charity Support ding je elk kwartaal mee naar de prijzen van de Supportactie-loterij. Zo kun je elk kwartaal een auto winnen. Als supporter van de stichting Charity Support wordt elk kwartaal met tenminste één lot deelgenomen aan de SupportActie-loterij. .De inleg per kwartaal bedraagt per lot  5,50 euro. Desgewenst kan  met meer loten worden deelgenomen. 80% van de inleg komt ten goede aan de financiering van de exploitatie van het benefietspel.
De deelnemer ziet elk kwartaal op zijn bankrekening het nummer van het nieuw aangekochte lot .
Je kunt je online aanmelden als supporter van de stichting Charity Support door invullen van het daarvoor bestemde aanmeldformulier** .

Let op de BONUS !!
Zolang een particulier, al dan niet als vertegenwoordiger van een bedrijf of instelling  bij de SupportActie - loterij , met tenminste 1 lot per kwartaal staat geregistreerd  als 'Supporter van de stichting Charity Support' , kan de supporter als bonus, de exra rondes van elk benefietspel dat door de stichting Charity Support wordt georganiseerd, gratis meespelen en daarmee prijswinnaar worden.De bonus is niet overdraagbaar.
 
Samenvattend zijn voor de  'Supporter van de stichting Charity Support' de volgende aspecten van belang:

1. Je steunt de stichting Charity Support met het organiseren van het Nederlands benefietspel.
2. Je dingt elk kwartaal mee naar de prjizen van de SupportActie-loterij (elk kwartaal een auto als hoofdprijs).
3. Je krijgt  automatisch  bericht in geval je met de SupportActie-loterij een prijs hebt gewonnen.
4. Je kunt elk kwartaal je deelname aan de SupportActie-loterij stopzetten. 
5. Je kunt alle rondes van alle benefietspellen die de stichting Charity Support organiseert gratis meespelen en daarbij prijswinnaar worden..   
6. Je krijgt desgewenst van de stichting Charity Support - via je opgegeven email - informatie over de startdatum van het eerstvolgende benefietspel.

------------------------------------------
*De SupportActie-Loterij wordt sinds 1999 landelijk georganiseerd door de stichting 'Grote Clubactie' met als doel het financieel steunen van fondswervende non profit organisaties, zoals de  stichting Charity Support.

**Voor bedrijven en instellingen die supporter van de stichting Charity Support willen worden is de in te vullen naam de persoon die het bedrijf of de instelling vertegenwoordigt. Achter de in te vullen voorletters van zijn naam wordt  een schuine streep toegevoegd en daarachter de naam van het bedrijf of instelling. Het in te vullen adres en telefoonnummer betreft het adres van het betreffende  bedrijf of instelling.

volgend item
.