SupportActie-loterij

  De SupportActie loterij is een zelfstandige instelling die in 1999 is opgericht door de stichting de Grote clubactie.  De loterij 'Supportactie'  is een landelijke loterij waarmee Nederlandse organisaties - zoals goede doelen -   extra inkomsten kunnen verwerven. Van de totale jaaropbrengst van de lotenverkoop van de SupportAcie-loterij gaat 80% rechtstreeks naar de organisatie die de deelnemers (supporters genoemd) wensen te steunen. Zo kan als begunstigde organisatie  gekozen worden voor de stichting Charity Support. Door de verkoop van loten aan particulieren , bedrijven en instellingen genereren de deelnemende organisaties - zoals de stichting Charity Support- extra fondsen. 

Elk kwartaal vindt de trekking plaats van de loten die in het betreffende kwartaal door de deelnemers aan de SupportActie-loterij  zijn gekocht. De 
inleg bedraagt per kwartaal en per lot 5,50 euro. De deelnemer ziet elk kwartaal zijn lotnummer(s) op zijn bankafschrift. Particulieren,bedrijven en instellingen kunnen online deelnemen aan de loterij door het  invullen van het daarvoor bestemde   aanmeldformulier *.

--------------
*Voor bedrijven en instellingen die supporter willen worden is de in te vullen naam de persoon die het bedrijf of de instelling vertegenwoordigt. Achter de in te vullen voorletters van zijn naam wordt  een schuine streep toegevoegd en daarachter de naam van het bedrijf of instelling. Het in te vullen adres en telefoonnummer betreft het adres van het betreffende  bedrijf of instelling.