Steun ons

Financiële steun is voor de stichting Charity Support onontbeerlijk omdat zij haar facilitaire diensten gratis aanbiedt. De stichting is derhalve aangewezen op steun van derden.
Er zijn vele manieren waarop steun aan de stichting Charity Support kan worden gegeven: 

1.Als sponsor van een benefietspel
Bedrijven,vermogensfondsen,instellingen en particuliren  kunnen een benefietspel steunen als sponsor, door bijvoorbeeld een prijs beschikbaar te stellen. 
Wilt u over de mogelijkheden  nader worden geinformeerd, klik dan hier.

2. Als 'supporter' van de stichting Charity Support.
Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen als supporter  de stichting Charity Support  steunen. Als supporter speel je mee met de SupportActie-Loterij en kun je als extra bonus gratis een aantal rondes gratis spelen van een of meer  benefietspellen die de stichting Charity Support organiseert of faciliteert.

3
. Door vrijwilligerswerk te verrichten
Overweeg je ons vrijwilligers-team te versterken omdat het werk van onze stichting Charity Support je aanspreekt, dan kan dat door je aan te melden voor een functie in het bestuur of in een van onze commissies. Neem voor nadere informatie  contact met ons op, door  hier  te klikken

4.Met een gift.
Het spreekt vanzelf dat  een meerjarige of eenmalige gift bijzonder welkom is. Ons gironummer is NL84INGB0009063934,  t.n.v. stichting Charity Support. De stichting Charity Support is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). Uw donatie kan dus  in aanmerking komen voor fiscale aftrekbaarheid. Voor meer informatie  klik hier

5.Met een nalatenschap
Particulieren kunnen -  bij testamentaire beschikking - aan onze stichting een geldsom  nalaten. Stichting Charity Support is vanwege haar ANBI- status vrijgesteld van successierecht. Voor nadere inormatie klik hier

6.Met een banner
Mocht u - op uw website - een banner betreffende het Nederlands Bnefietspel willen plaatsen, klik dan hier

7. Met een reclamebord
Voor de publieke bekendheid van het Nederlands Benefietspel is een reclamebord langseen grote autoweg heel effectief. Mocht u als grondeigenaar die mogelijkheid hebben ons hierbij  te helpen dan horen wij dat graag. Voor nadere informatie klik dan hier
  

Ons bankrekeningnummer is: NL84INGB0009063934 t.n.v Stichting Charity Support.

Waarom zou je het benefietspel spelen?

1. Het benefietspel biedt je de mogelijkheid een ludiek spel te spelen waarbij je tevens een goed doel kunt steunen. 2. Er zijn fraaie prijzen te winnen. 3. Je kunt met je spel je kans op een prijs verhogen. 4. Je kunt met het spel je reactiesnelheid testen.

Waarom is het Nederlandse Benefietspel zo spannend?

1. Er is een high score ranglijst waarop je kunt zien welk spelresultaat je hebt behaald ten opzichte van andere high score spelers. 2. Je plaats op de ranglijst kan zakken zodra een andere speler een beter spelresultaat heeft gescoord. 3 Je kunt je plaats heroveren door een extra ronde te spelen met een beter spelresultaat.

Wie zijn onze sponsors?

De volgende sponsors en donateurs danken wij hartelijk : - Buckaroo bv voor hun sponsoring - Beleggingsclub BEO voor hun vrijwilligersbijdrage. - Particulieren HV en GW voor hun donaties - Mocht u ook willen sponsoren of doneren bijvoorbeeld door een prijs beschikbaar te stellen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.