Steun ons

Financiële steun is voor de stichting Charity Support onontbeerlijk omdat zij haar facilitaire diensten gratis aanbiedt. De stichting is derhalve aangewezen op steun van derden.
Er zijn vele manieren waarop steun aan de stichting Charity Support kan worden gegeven: 

1.Instellingen zoals bedrijven maar ook instellingen en fondsen kunnen een befietspel steunen als sponsor of als donateur door bijvoorbeeld een (hoofd)prijs beschikbaar te stellen. 
Wilt u over de mogelijkheden  nader worden geinformeerd, klik dan hier.

2. Als 'supporter' van de stichting Charity Support.
Particulieren, bedrijven en instellingen kunnen als supporter  de stichting Charity Support  steunen. Als supporter speel je mee met de SupportActie-Loterij en kun je als extra bonus gratis alle spellen spelen.

3
. Door vrijwilligerswerk te verrichten
Overweeg je ons vrijwilligers-team te versterken omdat het werk van onze stichting Charity Support je aanspreekt, dan kan dat door je aan te melden voor een van onze commissies. Neem voor nadere informatie  contact met ons op, door  hier  te klikken

4.Met een gift.
Het spreekt vanzelf dat  een (eenmalige) gift bijzonder welkom is. Ons gironummer is NL84INGB0009063934,  t.n.v. stichting Charity Support. De stichting Charity Support is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (anbi). Uw donatie komt dus in aanmerking voor fiscale aftrekbaarheid. Voor meer informatie  klik hier

5.Met een nalatenschap
Particulieren kunnen -  bij testamentaire beschikking - aan onze stichting een geldsom  nalaten. Stichting Charity Support is vanwege haar ANBI- status vrijgesteld van successierecht. Voor nadere inormatie klik hier

6.Met een banner
Mocht u - op uw website - een banner betreffende het Nederlands Bnefietspel willen plaatsen, klik dan hier

7. Met een reclamebord
Voor de publieke bekendheid van het Nederlands Benefietspel is een reclamebord langs een grote autoweg heel effectief. Mocht u als grondeigenaar die mogelijkheid hebben ons hierbij  te helpen dan horen wij dat graag. Voor nadere informatie klik dan hier
  

Ons bankrekeningnummer is: NL84INGB0009063934 t.n.v Stichting Charity Support.

Wat is kenmerkend voor het Nederlands Benefietspel?

1. Je bepaalt met je spel zelf hoe groot je kans is om prijswinnaar te worden. 2. Dank zij sponsors is het spel een aantal keer gratis te spelen waarmee je prijswinnaar kunt worden. 3. Je kunt extra rondes spelen na een online betaling. 4. Je bepaalt zelf welke goede doelen met je online betaling worden gesteund.

Waarom is het Nederlandse Benefietspel zo spannend?

1. Je kunt prijswinnaar worden door het spel geconcentreerder en effectiever te spelen dan je 'tegenspelers'. 2. Gedurende de looptijd van het Nederlandse Benefietspel kan je plaats op de ranglijst op de Top 25 veranderen door beter spel van andere spelers. 3 Je kunt je plaats heroveren met extra speelrondes.

Wie zijn onze sponsors?

De volgende sponsors danken wij hartelijk voor hun steun. - Buckaroo BV voor het gratis abonnement waarmee de online betalingen plaatsvinden. - Beleggingsclub BEO voor haar (financiele) steun. - Mocht u ons ook willen sponsoren, bijvoorbeeld door een prijs beschikbaar te stellen, dan verzoeken wij u contact met ons op te nemen.