sponsoring door goede doelen (oud)

Binnen het kader van het Nederlands Benefietspel kunnen goede doelen zich bij de stichting Charity Support aanmelden voor een of meerdere benefietspellen ten gunste van hun goed doel. 
Na toezending van  onderstaande gegevens  zal de stichting Charity Support met de betreffende insteling contact opnemen. om de mogelijkheden te bespreken.
Het goede doel kan de stichting Charity Support bellen via tel. 0499-830292 of 0649594057 
U kunt ook :
onderstaande  gegevens  via contact aan ons toezenden. 
Jaar en maand  waarin het benefietspel bij voorkeur plaatsvindt ...............................................
Naam instelling* ...............................................
Contactpersoon   .......................................................................
Het telefoonnummer van de contactpersoon is.....................................................
Het e-mailadres van de  contactpersoon is...............................................

*Het is de bedoeling dat de instelling een ANBI-status heeft..