Speelwijze in het kort (oud)...

/prijswinnaars/page32.html                                                                                                                                                            

Het Nederlands benefietspel bestaat uit het  beantwoorden van 10  meerkeuzevragen.  De meeste vragen hebben betrekking  op het  goede doel dat wordt begunstigd.Daarnaast  hebben enkele vragen betrekking op de (hoofd)sponsors van het benefietspel.
Zodra  alle 10 meerkeuzevragen juist zijn beantwoord is een speelronde  afgesloten.  Hoe korter de tijd die de speler nodig heeft om de10 vragen juist te beantwoorden des te beter is zijn spelresultaat.

Elke speler kan dezelfde 10 meerkeuzevragen meerdere malen beantwoorden om zo zijn spelresultaat te verbeteren.De kortste rondetijd die de speler heeft gescoord is van belang om een van de vele geldprijzen te winnen.. 
Voor elke speler geldt dat het totaal aantal  speelrondes is gemaximeerd tot 35 rondes. Dit om  het benefietspel extra spannend te maken en alle spelers al dan niet met een dikke portemonaie, gelijke kansen te bieden om prijswinnaar te worden.

Als promotionele actie kunnen de eerste 2 rondes gratis worden gespeeld. Daarna kunnen - desgewenst -  de overige  rondes worden gespeeld waarvoor een inleg  per ronde nodig is .Met de betaalde rondes  kunnen Top25-prijzen worden gewonnen. Van de netto-inleg van de spelers gaat voor tenminste 80% naar het goede doel.

Elke speler kan testen of hij de wijze van spelen en de spelregels voldoende kent. Daarvoor dient de button TESTEN op de homepage.

  
Voor een uitvoerige beschrijving van het Nederlands benefietspel ga naar Reglement Nederlands benefietspel.