Reglement sponsoring Nederlands benefietspel

1.Algemeen
1.1. Dit reglement is van toepassing op de sponsoring van het Nederlands benefietspel. .
1.2. De Algemene Voorwaarden stichting Charity Support   maakt deel uit van dit reglement.
1.3. Sponsoring van het Nederlands benefietspel is mogelijk door particulieren en instellingen zoals bedrijven,goededoelen en vermogensfondsen.
1.4. De sponsors dienen woonachtig of gevestigd te zijn in  Nederland. 
1.5. Sponsoring van Het Nederlands benefietspel is zonder schriftelijke overeenkomst tussen sponsor en de stichting Charity Support niet mogelijk.
1.6 De besteding van de sponsorbijdrage wordt in overleg met de sponsor vastgesteld.
 
2. Aanmelden
2.1. Bij het aanmelden van sponsoring dient te worden opgegeven welk gepland Nederlands Benefietspel het betreft .
2.2. De aanmelding dient gepaard te gaan met opgave van de naam en adres van de sponsor . 
2.3. De aanmelder  dient op te geven met welke naamsverwijzing hij als sponsor wenst te worden vermeld. In geval hierbij zijn logo is betrokken dan dient het logo in pdf te worden aangeleverd.
2.4. Aanmelding geschiedt ,door een volledig ingevuld aanmeldingsformulier te zenden naar de stichting Charity Support.
2.6 De aanmelding dient 2 maanden of eerder voorafgaand aan de startdatum van het geplande benefietspel door de stichting Charity Support te zijn ontvangen. 

3. Overeenkomst
3.1. De overeenkomst dient te worden ondertekend door een wettelijk vertegenwoordiger van de sponsor en de stichting Charity Support.
3.2. In de overeenkomst is het sponsorbedrag en de sponsorvermelding gebaseerd op het sponsorpakket dat vigeert op het moment waarop de overeenkomst door beide vertegenwoordigers is ondertekend.
3.3. In geval meer dan 2 sponsors zich hebben aangemeld om in aanmerking te komen als onderwerp in de quiz, dan prevaleert de datum waarop de betreffende overeenkomst werd gesloten.

4. Betaling.
4.1. Binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zal de betreffende  factuur naar de sponsor worden gezonden.
4.2. Betaling wordt binnen 14 dagen verwacht op rekening NL84INGB0009063934 t.n.v Stichting Charity Support.,onder vermelding van  'sponsoring' met vermelding van het betreffende Nederlands benefietspel.
4.3. Na ontvangst van de betaling zal de sponsorvermelding zo spoedig mogelijk worden gëeffectueerd.