Beschikbaar gestelde prijzen.

Zolang de spelagenda nog niet definitief is vastgesteld zijn onderstaande geplande benefietspellen met bijbehorende prijzen slechts indicatief. Zodra de spelagenda  vaststaat zal dat op deze pagina worden vermeld.
 

1.Testspel met sluitingsdatum 31-09-2019
Er zijn met dit benefietspel geen prijzen te winnen omdat het enkel als testspel is te spelen.


2.  Promotioneel benefietspel
Het spel start op 01-10-2019 om 0,00 ur en sluit op 30-10-2019 om 24.00 uur.
Het  promotionele benefietspel is gericht op  het promoten van het benefietspel voor de stichting Alzheimer (zie agendapunt 3)  
Het maximum aantal te spelen  ronden  bedraagt 10.                                     
                                           
 
         Naar verwachting zullen onderstaande prijzen nog vóór 01-10-2019 worden verhoogd door sponsors en donateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Top 25-prijzen                             Vereiste rondetijd om  mee te dingen naar de prijs                        Prijs beschikbaar gesteld door                           ----------------------                        ------------------------------------------------------------------------------                --------------------------------------------
     1e prijs 1000 euro                         De prijzen worden toegekend volgens de rangorde                           Beleggingsclub BEO
     2e prijs 500 euro                           van de Top 25                                                                                     Stichting Charity Support                                  3e prijs 250 euro                                                                                                                                       Particulier HVG 

3. Nederlands Benefietspel voor de stichting Alzheimer
Het spel start op 01-12-2019 om 0,00 ur en sluit op 31-12-2019 om 24.00 uur.
Het  benefietspel is gericht op  het promoten en financieel steunen van de stichting Alzheimer    
Het maximum aantal te spelen rondes bedraagt 10.                                               
                                               
 
         Naar verwachting zullen onderstaande prijzen nog vóór 01-11-2019 worden verhoogd door sponsors en donateurs                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Top 25-prijzen                           Vereiste rondetijd om  mee te dingen naar de prijs                             Prijs beschikbaar gesteld door                        -----------------------                        ------------------------------------------------------------------------------                --------------------------------------------
     1e prijs 1000 euro                         De prijzen worden toegekend volgens de rangorde                           Beleggingsclub BEO
     2e prijs 500 euro                          van de Top 25                                                                                      Particulier HVG                                                3e prijs 250 euro                                                                                                                                       Particulier GJW 

     4e tot en met 25 e prijs 100 euro                                                                                                              Stichting Charity Support