Beschikbaar gestelde prijzen.

Zolang de spelagenda nog niet definitief is vastgesteld zijn onderstaande geplande benefietspellen met bijbehorende prijzen slechts indicatief. Zodra de spelagenda  definitief vaststaat zal dat op deze pagina worden vermeld.
 

1.Testspel met sluitingsdatum 31-12-2018
Er zijn met het testspel geen prijzen te winnen omdat het spel alleen dient om het benefietspel te testen.


2.  1e benefietspel voor de stichting Geef Haar een Kans

Het  benefietspel start op 01-12-2019 om 0,00 uur en sluit op 31-12-2019 om 24.00 uur.
Het  spel is gericht op  het promoten en financieel steunen van de   stichting Geef Haar een Kans    
De eerste ronde van dat vijftal kan gratis worden gespeeld  om het benefietspel te promoten..   De te winnen promotionele prijzen zijn hieronder vermeld. Daarna kunnen  rondes worden gespeeld waarvoor een inleg van 2 euro per ronde nodig is. Het maximum aantal rondes met inleg bedraagt 5.Dit maxmum dient om het spel spannend te maken en obcessief spelen te voorkomen. Met de rondes waarvoor een inleg nodig is , zijn aan de hand van de Top 25 fraaie prijzen zijn te winnen.                         
                                           
         
                             
Prijzen  behorende bij  de rondetijden die zijn gescoord met de gratis te spelen ronde   

   
Promotionele prijzen                Vereiste rondetijd om  mee te dingen naar de prijs                            Prijs beschikbaar gesteld door                      ---           -----------------                  ------------------------------------------------------------------------------                --------------------------------------------
     1e prijs 1000 euro                    De 1e prijs wordt verloot onder de spelers met een 
 
                                                     rondetijd korter dan 1,5 minuut                                                              Beleggingsclub BEO
     2e prijs   500 euro                    De 2e prijs wordt verloot onder de spelers met een
                                                      rondetijd korter dan 2,5 minuten                                                            Stichting Charity Support
     3e prijs 250 euro                      De 3e prijs wordt verloot onder de spelers met een
                                                      rondetijd korter dan 3,5 minuten .                                                          Stichting Charity Support 
                                                                                    
                                            
 
                   Prijzen  behorende bij  de rondetijden die  zijn gescoord  met  het  1e benefietspel ten gunste van de Alzheimer stichtig .                                                                                                                                                                                                                                                                           Top 25-prijzen                             Vereiste rondetijd om  mee te dingen naar de prijs                          Prijs beschikbaar gesteld door                       -----------------------                        ------------------------------------------------------------------------------                    --------------------------------------------
     1e prijs 2000 euro                          De prijzen worden toegekend aan de  spelers volgens                       Beleggingsclub BEO
     2e prijs 1500 euro                          de rangorde conform hun kortste rondetijden die                                Particulier HVG     
     3e  prijs 1000 euro                         zijn gescoord  met alle  niet gratis gespeelde rondes,                         Particulier GJW                                               4e t/m prijs 10e prijs 500 euro                                                                                                                   
 Stichting Charity Support
     11e t/m 25 e prijs  150 euro                                                                                                                        Stichting Charity Support