Beschikbaar gestelde prijzen.

Zolang de spelagenda nog niet definitief is vastgesteld zijn onderstaande geplande benefietspellen met bijbehorende prijzen slechts indicatief. Zodra de spelagenda  definitief vaststaat zal dat op deze pagina worden vermeld.
 

1.Testspel met sluitingsdatum 30-11-2019
Er zijn met het testspel geen prijzen te winnen omdat het spel alleen dient om het benefietspel te testen.


2.  1e benefietspel 4-12-2019 tot 31-12-2019 

Het 1e  benefietspel is gericht op  het promoten en financiëel steunen van de   stichting Alzheimer.nl  
Het  spel start op 04-12-2019 om 0,00 uur en sluit op 31-12-2019 om 24.00 uur. Elke speler kan maximaal 5 rondes spelen.Elke ronde bestaat uit het beantwoorden van 10 dezelfde vragen. Er zijn 'promotionele prijzen' en 'Top25-prijzen' te winnen.De 2 eerste rondes zijn gratis te spelen waarmee promotionele prijzen kunnen worden gewonnen.Daarna kan - indien gewenst - worden gespeeld om Top25 prijzen te winnen. Hiervoor is  een inleg van 3 euro per ronde nodig.Het maximale aantal te betalen rondes bedraagt 3.Het gestelde maximum van 3 rondes heeft tot doel er voor te zorgen dat het totale aantal te spelen ronden voor alle spelers gelijk is. Zo is de mogelijkheid  een Top25-prijs te winnen voor alle spelers gelijk en niet bepaald door het budget van de spelers.Van de inleg van de spelers (minus de transactikosten) gaat 100 % naar de stichting Alzheimer.

                     
                                           
         
                                        
Promotionele  prijzen zijn  te winnen met de gratis te spelen 1e ronde en 2e ronde.  

   
Promotionele prijzen                Vereiste rondetijd om  mee te dingen naar de prijs                                    Prijs beschikbaar gesteld door                      ---           -----------------                  ------------------------------------------------------------------------------                --------------------------------------------
     1e prijs 1000 euro                    De 1e prijs wordt verloot onder de spelers met een 
 
                                                    gatis gescoorde kortste rondetijd van minder dan 1,5 minuut                      Beleggingsclub BEO
     2e prijs   500 euro                    De 2e prijs wordt verloot onder de spelers met een
                                                      gratis gescoorde kortste rondetijd van minder dan 2,5 minuten                  Stichting Charity Support
     3e prijs 250 euro                      De 3e prijs wordt verloot onder de spelers met een
                                                     gratis gescoorde kortste rondetijd van minder dan 3,5 minuten .                  Stichting Charity Support 
                                                                                    
                                            
 
                                                      Top25 - prijzen die  te winnen zijn met de 3e tot en met 5e ronde.
 
.                      
                                                                                                                                                                                                                                        Top 25-prijzen                             Vereiste rondetijd om  mee te dingen naar een Top25- prijs            Prijs beschikbaar gesteld door                       -----------------------                        ------------------------------------------------------------------------------                    --------------------------------------------
     1e prijs 1000 euro                          De prijzen worden toegekend aan de  spelers volgens                            Beleggingsclub BEO
     2e prijs  750 euro                          de rangorde conform de Top 25 ranglijst. De gratis gescoorde                 Particulier HVG     
     3e  prijs 500 euro                          rondetijden voor het winnen van een promotionele prijs, tellen  .              Particulier GJW                                         4e t/m 25e prijs 150 euro                  niet mee.                                                                                              
  Stichting Charity Support