Over onsGegevens over de stichting Charity Support                                                                                                        
     

1. ALGEMENE GEGEVENS
Conform de statuten van de stichting Charity Support is het doel van de stichting  'het bevorderen van steun aan goede doelen'. De stichting is opgericht op 19 juli 2001, te Best ,Nederland. De stichting is een door de Nederlandse  overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Vooralsnog zullen de activiteiten van de stichting beperkt blijven tot Nederland. De stichting is de initiator van het 'Nederlands benefietspel.' Het spel kan worden gespeeld op www.benefietspel.nl.  

RSIN nummer 8147.96.849,   SBI-code 94996                                                                                                                                                                 KVK nummer 17137550 (KvK ZO Brabant)

2. CONTACT
Naam Stichting Charity Support Foundation International, afgekort 'stichting Charity Support'.                                                                           
Website: http://www.charitysupport.nl  
Tel.o499-830292
Email: info@charitysupport.nl .   
Bankrekeningnummer:NL84INGB0009063934
De software voor het Nederlands benefietspel is ontwikkeld door het  bureau Design Consult gevestigd in Tilburg.

Website Nederlands benefietspel: http://www.benefietspel.nl       

3. DOELSTELLING
Conform haar statuten is het doel van de stichting Charity Support: Het bevorderen van steun aan goede doelen. 

4.ORGANISATIE
Bestuur:
 dr J.L.C. van Geel (voorzitter),
mevr.G.P.J.Weide, (secretaresse/penningmeester) en
dhr M.C. Elstrodt (algemeen bestuurslid). 
College van adviseurs: Prof. dr N. Berrevoet, dhr F.J.M. Campman, dhr J.W.C. van Doremalen,  mr E.M.E.W. Erb , prof. dr J.N.C. van Geel, ing.R. Munnikhof, ir R.E. Schuil en ing. W.H. Vos. 
Webmaster: Hans van Geel, ad interim                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
5. BELONINGSPLAN
De bestuursleden en alle andere medewerkers ontvangen geen onkostenvergoeding , honorarium of andere financiële beloningen. Alleen de webmaster vormt hierop een uitzondering. Aan deze functionaris wordt een onkostenvergoeding van 1500 euro per jaar toegekend. De webmaster ontvangt geen honorarium of andere beloningen. 
                                                 
6. BELEIDSPLAN  Stichting Charity Support 2019-2022  
Het beleid in zake  het Nederlands benefietspel is gebaseerd op de ervaring opgedaan met het oefenspel in 2019. Het beleid  houdt in dat prijswinnaars kunnen worden aangewezen  op basis van hun gescoord spelresultaat en/of op basis van een verloting . Bij een benefietspel met verloting worden de  prijzen verloot per categorie spelers die een vereist spelresultaat hebben behaald. Alvorens over te gaan tot het organiseren van reguliere benefietspellen zullen oefenspellen  worden georganiseerd  om het spelconcept  te testen. 
Tengevolge van de coronacrisis ziet het bestuur zich echter genoodzaakt tijdelijk pas op de plaats te maken met betrekking tot uitgebreide  update-actviteiten van het Nederlands benefietspel.
Zodra de maatschappelijke omstandigheden weer redelijk normaal zijn, zullen die activiteiten worden hervat.  

Betuurssamenstelling
In 2019 de bestuurssamentelling niet is  gewijzigd. Ondanks de recente maatschappelijke ontwikkelingen ziet het bestuur het voortbestaan van de Stichting Charity Support Foundation International met vertrouwen tegemoet.
 
 
7  BESTUURSVERSLAG OVER 2020                                                                                                                                 
De belangrijkste activiteiten in 2020 betreffen de ontwikkeling van het Nederlandse benfietspel. In dat kader werd een aantal oefenspellen georganiseerd waarvoor een klein aantal deelnemers werd uitgenodigd. Het spelconcept hield in dat alleen de spelers met de beste spelresultaten een prijs konden winnen.  De reacties van de spelers op het oefenspel hebben voor het bestuur van de stichting Charity Support aanleiding gegeven een uitbreiding te geven aan de mogelijkheden van prijstoekenning..De extra mogelijkheden  houden in dat naast de benefietspellen waarbij de prijswinnaars worden aangewezen  op basis van hun gescoord spelresultaat ook benefietspellen kunnen worden georganiseerd waarbij de prijswinnaars worden aangewezen  mede op basis van een verloting . Bij een benefietspel met verloting worden de  prijzen verloot per categorie spelers die een vereist spelresultaat hebben behaald. . 
                                                                                                                                                                                                                                      

8. JAARVERSLAGEN en JAARREKENINGEN 2018 t/m 2020
Voor jaarverslag en  jaarrekening 2018 klik  hier  
Voor jaarverslag en jaarrekening 2019 klik  Download PDF: jaarverslag_en_jaarrekening_Stichting_Charity_Support_Foundation_International_2019
Voor jaarverslag en jaarrekening 2020 klik  Download PDF: jaarrekening_Stichting_Charity_Support_Foundation_International_202file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1239/Attachments/jaarrekening%20Stichting%20Charity%20Support%20Foundation%20International%202019[2543].pdf