Over onsGegevens over de stichting Charity Support                                                                                                        
     

1. ALGEMENE GEGEVENS
Conform de statuten van de stichting Charity Support is het doel van de stichting  'het bevorderen van steun aan goede doelen'. De stichting is opgericht op 19 juli 2001, te Best ,Nederland. De stichting is een door de Nederlandse overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Vooralsnog zullen de activiteiten van de stichting beperkt blijven tot Nederland.
RSIN nummer 8147.96.849,   SBI-code 94996                                                                                                                                                                 KVK nummer 17137550 (KvK ZO Brabant)

2. CONTACT
Naam Stichting Charity Support Foundation International, afgekort 'stichting Charity Support'.                                                                              Secretariaat: Zwaluwlaan 6, 568 RJ Best
Tel. 0499-830292                                                                                                                                                                                                      Mobiel: 0616715141                                                                                                                                                                                                         Website: http://www.charitysupport.nl  
http://www.benefietspel.nl  
http://www.nederlandsbenefietspel.nl                                                                                                                                                                        Email: info@charitysupport.nl .                                                                                                                                                              Bankrekeningnummer:NL84INGB0009063934    
Hosting www.kovoks.nl

3. DOELSTELLING
Conform haar statuten is het doel van de stichting Charity Support: Het bevorderen van steun aan goede doelen. 

4. BELEIDSPLAN 2017-2021 
Het concept van het Nederlands Benefietspel  is een initiatief van de Stichting Charity Support  Het online spel  is ontwikkeld met als doel het steunen van goede doelen door particulieren, bedrijven en instellingen. De plannen zijn het Nederlands Benefietspel 1 tot maximaal 4 keer per jaar te organiseren waarmee op  ludieke  wijze een aantal goede doelen  bij het  Nederlanse publiek  wordt gepromoot en financieel gesteund. Het benefietspel ondergaat tot eind 2019 een aantal testen alvorens het spel aan de Nederlandse samenleving zal worden gepresenteerd. Gestreefd wordt in  december 2019 als  'proof of concept ' het eerste benefietspel te organiseren waarna de voorwaarden zullen worden vastgesteld voor een vervolgtraject.

                                                                                                                                                                        
5.ORGANISATIE
Bestuur: dr J.L.C. van Geel (voorzitter),mevr.G.P.J.Weide, (secretaresse/penningmeester) en dhr M.C. Elstrodt (algemeen bestuurslid). 
College van adviseurs: Prof. dr N. Berrevoet, dhr F.J.M. Campman, dhr J.W.C. van Doremalen,  mr E.M.E.W. Erb , prof. dr J.N.C. van Geel, ing.R. Munnikhof, ir R.E. Schuil en ing. W.H. Vos. 
Webmaster: Hans van Geel, ad interim                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
6. BELONINGSPLAN
De bestuursleden en alle andere medewerkers ontvangen geen onkostenvergoeding , honorarium of andere financiële beloningen. Alleen de webmaster vormt hierop een uitzondering. Aan deze functionaris wordt een onkostenvergoeding van 1500 euro per jaar toegekend. De webmaster ontvangt geen honorarium of andere beloningen.
                                                                                                                                                        
7. ACTIVITEITEN
De huidige actviteiten van de stichting Charity Suport zijn gericht op het exploiteren van het Nederlands Benefietspel

8. JAARREKENING 2018
Voor de jaarrekening  2018 klik hier. 

9. JAARVERSLAG 2018
De publiekelijk testen van het Nederlands Benefietspel waren ook in het afgelopen jaar 2018 bijzonder waardevol en hebben aanleiding gegeven tot  aanpassingen van het spelconcept. Bijstelling van het concept zal  tot aan de sluitingsdatum van het testspel  aan de orde blijven.  Het Nederlands Benefietspel biedt goede mogelijkheden om naast het promoten van het goede doel ook de sponsors te promoten. Immers het spelconcept  maakt het mogelijk naast het goede doel, een aantal sponsors als onderwerp in de 10 vragen en antwoorden van  het spel op te nemen. De overige sponsors worden vermeld in de top 25.  Besloten is een aantal bestuurstaken aan een of meer professionele  bureau's  uit te besteden. Dienaangaande zijn goede contacten gelegd die verder worden uitgebouwd. Daarnaast is het financiële plaatje van de stichting in niet geringe mate verbeterd dank zij een vorig jaar toegezegde sponsoring.  Mede in verband daarmee is eind 2019 het eerste benefietspel gepland.