Over onsGegevens over de stichting Charity Support                                                                                                        
     

1. ALGEMENE GEGEVENS
Conform de statuten van de stichting Charity Support is het doel van de stichting  'het bevorderen van steun aan goede doelen'. De stichting is opgericht op 19 juli 2001, te Best ,Nederland. De stichting is een door de Nederlandse  overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Vooralsnog zullen de activiteiten van de stichting beperkt blijven tot Nederland.De stichting is de initiator van het 'Nederlands benefietspel.' Het spel kan online worden gespeeld op website www.benefietspel.nl
 

RSIN nummer 8147.96.849,   SBI-code 94996                                                                                                                                                                 KVK nummer 17137550 (KvK ZO Brabant)

2. CONTACT
Naam Stichting Charity Support Foundation International, afgekort 'stichting Charity Support'.                                                                              
Zwaluwlaan 6, 5683RJ Best
Tel. 0499-830292   of    0616715141                                                                                                                                                                                  Website Stichting CharitySuport: http://www.charitysupport.nl  
Email: info@charitysupport.nl .                                                                                                                                                              Bankrekeningnummer:NL84INGB0009063934
Hosting www.kovoks.nl
Website Nederlands benefietspel: http://www.benefietspel.nl       
Hosting www.argeweb.nl

3. DOELSTELLING
Conform haar statuten is het doel van de stichting Charity Support: Het bevorderen van steun aan goede doelen. 

4. BELEIDSPLAN 2017-2021 
Het concept van het Nederlands Benefietspel  is een initiatief van de Stichting Charity Support  Het online spel  is ontwikkeld met als doel het steunen van goede doelen door particulieren, bedrijven en instellingen. De plannen zijn het Nederlands Benefietspel 1 tot maximaal 4 keer per jaar te organiseren waarmee op  ludieke  wijze een aantal goede doelen  bij het  Nederlanse publiek  wordt gepromoot en financieel gesteund. Het benefietspel ondergaat tot eind 2019 een aantal testen alvorens het spel aan de Nederlandse samenleving zal worden gepresenteerd. Gestreefd wordt in  december 2019 als  'proof of concept ' het eerste benefietspel te organiseren waarna de voorwaarden zullen worden vastgesteld voor een vervolgtraject.

                                                                                                                                                                        
5.ORGANISATIE
Bestuur: dr J.L.C. van Geel (voorzitter),mevr.G.P.J.Weide, (secretaresse/penningmeester) en dhr M.C. Elstrodt (algemeen bestuurslid). 
College van adviseurs: Prof. dr N. Berrevoet, dhr F.J.M. Campman, dhr J.W.C. van Doremalen,  mr E.M.E.W. Erb , prof. dr J.N.C. van Geel, ing.R. Munnikhof, ir R.E. Schuil en ing. W.H. Vos. 
Webmaster: Hans van Geel, ad interim                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
6. BELONINGSPLAN
De bestuursleden en alle andere medewerkers ontvangen geen onkostenvergoeding , honorarium of andere financiële beloningen. Alleen de webmaster vormt hierop een uitzondering. Aan deze functionaris wordt een onkostenvergoeding van 1500 euro per jaar toegekend. De webmaster ontvangt geen honorarium of andere beloningen.
                                                                                                                                                        
7. ACTIVITEITEN
De huidige actviteiten van de stichting Charity Suport zijn gericht op het exploiteren van het Nederlands Benefietspel

8. JAARREKENING 2018
Voor de jaarrekening 2018 klik  hier  2018

9. JAARVERSLAG 2018
De activiteiten van de stichting Charity Support Foundation International waren in 2018 vooral gericht op het verder ontwikkelen van het "Nederlands benefietspel". Binnen dat kader werd een oefenbenefietspel georganiseerd om na te gaan in hoeverre verbeteringen nodig waren. Gezien de reacties van de deelnemers werd besloten de presentatie van het benefietspel op internet een opdate te laten ondergaan, dit in nauw overleg met het softwarebuereau Design Consult.
De kosten van de update kunnen worden gefinancierd dankzij de in dit verslagjaar toegezegde meerjarige donatie-inkomsten voor de sichting Charity Support. De betreffende toezegging betekent voor de komende jaren een terugkerende inkomstenbron van € 20.000 per jaar. Hiervan zal jaarlijks  € 15.000 worden gereserveerd voor de financiering van de kosten die samenhangen met het organiseren van de benefietspellen. Het is de bedoeling dat na de updating de onderscheidende kenmerken van het huidige benefietspel gehandhaafd blijft. Dit betekent dat de update van het benefietspel een competatief prestatiespel blijft met als doel voor de geselecteerde goede doelen, promotionele en financiele steun te genereren. Het plan is de update in 2019 te realiseren.
Voorts zij vermeld dat in 2018 de bestuurssamentelling niet is  gewijzigd. In het verslagjaar 2018 is besloten het opstellen van de jaarrekening voortaan aan een professioneel bureau uit te besteden. Tevens is onderzocht op welke wijze ook de operationele werzkaamheden die samenhangen met het organiseren van de benefietspellen, zouden kunnen worden uitbesteed. Hoe dit vorm te geven zal in 2019 de nodige aandacht krijgen.
Door deze ontwikkelingen en de nog geplande beleidsbeslissingen ziet het bestuur het voortbestaan van de Stichting Charity Support Foundation International met vertrouwen tegemoet.