Over onsGegevens over de stichting Charity Support                                                                                                        
     

1. ALGEMENE GEGEVENS
Conform de statuten van de stichting Charity Support is het doel van de stichting  'het bevorderen van steun aan goede doelen'. De stichting is opgericht op 19 juli 2001, te Best ,Nederland. De stichting is een door de Nederlandse  overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Vooralsnog zullen de activiteiten van de stichting beperkt blijven tot Nederland. De stichting is de initiator van het 'Nederlands benefietspel.' Het spel kan worden gespeleeld op www.benefietspel.nl.
 

RSIN nummer 8147.96.849,   SBI-code 94996                                                                                                                                                                 KVK nummer 17137550 (KvK ZO Brabant)

2. CONTACT
Naam Stichting Charity Support Foundation International, afgekort 'stichting Charity Support'.                                                                           
Website: http://www.charitysupport.nl  
Email: info@charitysupport.nl .   
Tel. 0499-830292                                                                                                                                                          Bankrekeningnummer:NL84INGB0009063934
Hosting www.kovoks.nl

Website Nederlands benefietspel: http://www.benefietspel.nl       
Hosting www.argeweb.nl

3. DOELSTELLING
Conform haar statuten is het doel van de stichting Charity Support: Het bevorderen van steun aan goede doelen. 

4.ORGANISATIE
Bestuur: dr J.L.C. van Geel (voorzitter),mevr.G.P.J.Weide, (secretaresse/penningmeester) en dhr M.C. Elstrodt (algemeen bestuurslid). 
College van adviseurs: Prof. dr N. Berrevoet, dhr F.J.M. Campman, dhr J.W.C. van Doremalen,  mr E.M.E.W. Erb , prof. dr J.N.C. van Geel, ing.R. Munnikhof, ir R.E. Schuil en ing. W.H. Vos. 
Webmaster: Hans van Geel, ad interim                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
5. BELONINGSPLAN
De bestuursleden en alle andere medewerkers ontvangen geen onkostenvergoeding , honorarium of andere financiële beloningen. Alleen de webmaster vormt hierop een uitzondering. Aan deze functionaris wordt een onkostenvergoeding van 1500 euro per jaar toegekend. De webmaster ontvangt geen honorarium of andere beloningen.                                                                                                                                                     
 
6. BELEIDSPLAN  Stichting Charity Support 2019-2022 
 
Gezien de ervaring opgedaan met oefenspel 1-8-2019-t/m 31-11-2019 is het beleid van de stichting Charity Support aangepast. De hoofdactiviteit van de stichting  blijft onveranderd gericht op  het exploiteren van het Nederlands benefietspel maar het concept van het Nederlands benfietspel is aangepast. De aanpassing houdt in dat er voortaan  2 versies van het benefietspel zijn te onderscheiden:                                                                    Benefietspellen zonder inleg waarbij de prijswinnaars door verloting worden aangewezen per categorie spelers met  een vereist spelresultaat en .  benefietspellen met inleg waarbij de prijswinnaars enkel op basisvan hun behaald spelresultaat worden aangewezen. 
De stichting Charity Support is van plan vooralsnog een aantal  oefenspellen te organiseren waarvoor een beperkt aantal spelers worden uitgenodigd.
 
7. JAARVERSLAG 2019 
De belangrijkste activiteiten in 2019 betreffen de organisatie  van een aantal oefenspellen binnen het kader van de ontwikkeling van het  Nederlands benefietspel. De reacties van de spelers hebben aanleiding gegeven tot aanpassingen  van  de wijze van  toekenning van de prijswinnaars. De aanpassingen zijn verdiconteerd in het beleidsplan 2019-2022.Het concept van het Nederlands Benefietspel  is een initiatief van de Stichting Charity Support  Het online spel  is ontwikkeld met als doel het steunen van goede doelen door particulieren, bedrijven en instellingen. De plannen zijn het Nederlands Benefietspel 1 tot maximaal 4 keer per jaar te organiseren waarmee op  ludieke  wijze een aantal goede doelen  bij het  Nederlanse publiek  wordt gepromoot en financieel gesteund. Het benefietspel ondergaat tot eind 2019 een aantal testen alvorens het spel aan de Nederlandse samenleving zal worden gepresenteerd. Gestreefd wordt in  december 2019 als  'proof of concept ' het eerste benefietspel te organiseren waarna de voorwaarden zullen worden vastgesteld voor een vervolgtraject..                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

8. JAARREKENING 2018
Voor de jaarrekening 2018 klik  hier  2018