Over onsGegevens over de stichting Charity Support                                                                                                        
     

1. ALGEMENE GEGEVENS
Conform de statuten van de stichting Charity Support is het doel van de stichting  'het bevorderen van steun aan goede doelen'. De stichting is opgericht op 19 juli 2001, te Best ,Nederland. De stichting is een door de Nederlandse  overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Vooralsnog zullen de activiteiten van de stichting beperkt blijven tot Nederland. De stichting is de initiator van het 'Nederlands benefietspel.' Het spel kan worden gespeleeld op www.benefietspel.nl.  

RSIN nummer 8147.96.849,   SBI-code 94996                                                                                                                                                                 KVK nummer 17137550 (KvK ZO Brabant)

2. CONTACT
Naam Stichting Charity Support Foundation International, afgekort 'stichting Charity Support'.                                                                           
Website: http://www.charitysupport.nl  
Email: info@charitysupport.nl .   
Tel. 0499-830292                                                                                                                                                          Bankrekeningnummer:NL84INGB0009063934
Hosting www.kovoks.nl

Website Nederlands benefietspel: http://www.benefietspel.nl       
Hosting www.argeweb.nl

3. DOELSTELLING
Conform haar statuten is het doel van de stichting Charity Support: Het bevorderen van steun aan goede doelen. 

4.ORGANISATIE
Bestuur:
     dr J.L.C. van Geel (voorzitter),
mevr.G.P.J.Weide, (secretaresse/penningmeester) en
dhr M.C. Elstrodt (algemeen bestuurslid). 
College van adviseurs: Prof. dr N. Berrevoet, dhr F.J.M. Campman, dhr J.W.C. van Doremalen,  mr E.M.E.W. Erb , prof. dr J.N.C. van Geel, ing.R. Munnikhof, ir R.E. Schuil en ing. W.H. Vos. 
Webmaster: Hans van Geel, ad interim                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
5. BELONINGSPLAN
De bestuursleden en alle andere medewerkers ontvangen geen onkostenvergoeding , honorarium of andere financiële beloningen. Alleen de webmaster vormt hierop een uitzondering. Aan deze functionaris wordt een onkostenvergoeding van 1500 euro per jaar toegekend. De webmaster ontvangt geen honorarium of andere beloningen.                                                 
  
6. BELEIDSPLAN  Stichting Charity Support 2019-2022 
Nieuw spelconcept. Het concept van het Nederlands benefietspel is gewijzigd gezien de ervaring opgedaan met het oefenspel in 2019. Het beleid van de stichting Charity Support is daarop aangepast. De hoofdactiviteit van de stichting blijft onveranderd gericht op het ontwikkelen en exploiteren van het nieuwe Nederlands benefietspel.   De aanpassing van het spelconcept houdt in dat de prijswinnaars niet meer louter op basis van hun gescoord spelresultaat worden aangewezen maar mede op basis van een verloting. De prijzen worden voortaan verloot per categorie spelers die een vereist spelresultaat hebben behaald. Gezien het verlotingselement is voor het aanbieden van de gewijzigde benefietspellen mét inleg telkens een vergunning vereist. Voor de nieuwe benefietspellen zónder inleg is geen vergunning vereist.
Oefenspellen conform nieuw spelconcept voor de periode 4-1-2019 t/m 31-3- 2020 werd als oefening een benefietspel volgens het nieuwe concept gestart zónder inleg . Het doel van het oefenspel is met een klein aantal daarvoor uitgenodigde deelnemers ervaring op te doen met de verlotingsprocedure. Voor het betreffende oefenspel is geen vergunning vereist omdat geen inleg van de spelers aan de orde is.
 
Coronacrisis
De stichting Charity Support is van plan in 2020 - in de perode mei t/m juli - nog een oefenspel te organiseren doch mét inleg maar met fictieve prijzen. Echter tengevolge van de coronacrisis beraad het bestuur zich momenteel om een pas op de plaats te maken met betrekking tot de ontwikkeling van het Nederlands Benefietspel en verdere financiele investeringen tijdelijk op te schorten.
Zodra de maatschappelijke omstandigheden weer redelijk normaal zullen zijn, dan is het plan te starten met een aantal landelijke benefietspellen volgens het nieuwe concept zonder inleg maar wel met prijzen. Voor dergelijke gratis te spelen benefietspellen is geen vergunning vereist. Met de betreffende benefietspellen wordt vooral beoogd de goededoelenorganisaties te promoten en het Nederlands benefietspel bekendheid te geven. Voor de periode daarna is het de bedoeling landelijke benefietspellen te organiseren mét inleg. Voor het aanbieden van dergelijke benefietspellen is wel een vergunning vereist. Het te voeren beleid zal daarmee rekening moeten houden.
Voorts zij vermeld dat in 2019 de bestuurssamentelling niet is  gewijzigd. Ondanks de recente maatschappelijke ontwikkelingen ziet het bestuur het voortbestaan van de Stichting Charity Support Foundation International met vertrouwen tegemoet.
10 mei 2020, J.L.C. (Hans) van Geel, Voorzitter Charity Support Foundation International. 
 
 
7  BESTUURSVERSLAG OVER 2019
                                                                                                                                 
De belaingrijkste activiteiten in 2019 betreft de ontwikkeling van het Nederlandse benfietspel. In dat kader werd van 1 augustus tot en met 4 januari 2020 een oefenspel georganiseerd, waarvoor een klein aantal deelnemers werd uitgenodigd. Het spelconcept hield in dat alleen de spelers met de beste spelresultaten een prijs konden winnen. Voor een dergelijk spelconcept was geen vergunning nodig. Omdat de deelnemers een overwegende invloed konden uitoefenen op hun kans om prijswinnaar te worden. De reacties van de spelers op het oefenspel hebben voor het bestuur van de stichting Charity Support aanleiding gegeven het spelconcept van het Nederlands Benefiespel te wijzigen. De deelnemers aan het oefenspel vonden het spel teveel prestatiegericht, waardoor iets minder handige spelers dan de allerbeste spelers, geen kans maakten om prijswinnaar te worden. Dat zou averechts kunnen werken om nog een keer aan het spel deel te nemen. Het spelconcept werd daarom aangepast. Hetgeen inhoudt dat de prijzen niet louter op basis van hun gescoorde spelresultaat worden toegekend, maar via een verloting onder de spelers die behoren tot de groep spelers die een vereist spelresultaat hebben behaald. Gezien het verlotingselement is voor het aanbieden van benefietspellen volgens het nieuwe concept wel een vergunning vereist voor zover met inleg wordt gespeeld. Geen vergunning is vereist voor de nieuwe benefietspellen zonder inleg. 
                                                                                                                                                                                                                                      

8. JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018 en 2019
Voor jaarverslag en  jaarrekening 2018 klik  hier  
Voor jaarverslag en jaarrekening 2019 klik  Download PDF: jaarverslag_en_jaarrekening_Stichting_Charity_Support_Foundation_International_2019


file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1239/Attachments/jaarrekening%20Stichting%20Charity%20Support%20Foundation%20International%202019[2543].pdf