Over onsGegevens over de stichting Charity Support                                                                                                        
     

1. ALGEMENE GEGEVENS
Conform de statuten van de stichting Charity Support is het doel van de stichting  'het bevorderen van steun aan goede doelen'. De stichting is opgericht op 19 juli 2001, te Best ,Nederland. De stichting is een door de Nederlandse  overheid erkende Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Vooralsnog zullen de activiteiten van de stichting beperkt blijven tot Nederland. De stichting is de initiator van het 'Nederlands benefietspel.' Het spel kan worden gespeeld op www.benefietspel.nl.  

RSIN nummer 8147.96.849,   SBI-code 94996                                                                                                                                                                 KVK nummer 17137550 (KvK ZO Brabant)

2. CONTACT
Naam Stichting Charity Support Foundation International, afgekort 'stichting Charity Support'.                                                                           
Website: http://www.charitysupport.nl  
Email: info@charitysupport.nl .   
Tel. 0499-830292                                                                                                                                                          Bankrekeningnummer:NL84INGB0009063934
Hosting www.kovoks.nl

Website Nederlands benefietspel: http://www.benefietspel.nl       
Hosting www.argeweb.nl

3. DOELSTELLING
Conform haar statuten is het doel van de stichting Charity Support: Het bevorderen van steun aan goede doelen. 

4.ORGANISATIE
Bestuur:
 dr J.L.C. van Geel (voorzitter),
mevr.G.P.J.Weide, (secretaresse/penningmeester) en
dhr M.C. Elstrodt (algemeen bestuurslid). 
College van adviseurs: Prof. dr N. Berrevoet, dhr F.J.M. Campman, dhr J.W.C. van Doremalen,  mr E.M.E.W. Erb , prof. dr J.N.C. van Geel, ing.R. Munnikhof, ir R.E. Schuil en ing. W.H. Vos. 
Webmaster: Hans van Geel, ad interim                                                                                                                                      
                                                                                                                                        
5. BELONINGSPLAN
De bestuursleden en alle andere medewerkers ontvangen geen onkostenvergoeding , honorarium of andere financiële beloningen. Alleen de webmaster vormt hierop een uitzondering. Aan deze functionaris wordt een onkostenvergoeding van 1500 euro per jaar toegekend. De webmaster ontvangt geen honorarium of andere beloningen.                                                 
  
6. BELEIDSPLAN  Stichting Charity Support 2019-2022 
 
Nieuw spelconcept.
Het beleid in zake  het Nederlands benefietspel is gewijzigd gezien de ervaring opgedaan met het oefenspel in 2019. De wijziging van het spelconcept houdt in dat naast de benefietspellen waarbij de prijswinnaars worden aangewezen  op basis van hun gescoord spelresultaat  ook benefietspellen kunnen worden georganiseerd waarbij de prijswinnaars worden aangewezen  mede op basis van een verloting . Bij een benefietspel met verloting worden de  prijzen verloot per categorie spelers die een vereist spelresultaat hebben behaald. Avorens over te gaan tot het organiseren van regulierebenefitspellen zullen efenspellen  worden georganiseerd  om het nieuw spelconcept  te testen. 
 
Coronacrisis
De stichting Charity Support is van plan in 2020 - in de perode mei t/m juli - nog een oefenspel te organiseren doch mét inleg maar met fictieve prijzen. Echter tengevolge van de coronacrisis beraad het bestuur zich momenteel om een pas op de plaats te maken met betrekking tot de ontwikkeling van het Nederlands Benefietspel en verdere financiele investeringen tijdelijk op te schorten.
Zodra de maatschappelijke omstandigheden weer redelijk normaal zijn, zullen de activiteiten worden hervat kunnen worden om het beleid ten uivoer te brengen.. .  

Betuurssamenstelling
Voorts zij vermeld dat in 2019 de bestuurssamentelling niet is  gewijzigd. Ondanks de recente maatschappelijke ontwikkelingen ziet het bestuur het voortbestaan van de Stichting Charity Support Foundation International met vertrouwen tegemoet.
10 mei 2020, J.L.C. (Hans) van Geel, Voorzitter Charity Support Foundation International. 
 
 
7  BESTUURSVERSLAG OVER 2019
                                                                                                                                 
De belangrijkste activiteiten in 2019 betreft de ontwikkeling van het Nederlandse benfietspel. In dat kader werd van 1 augustus 2019 tot en met 4 januari 2020 een oefenspel georganiseerd, waarvoor een klein aantal deelnemers werd uitgenodigd. Het spelconcept hield in dat alleen de spelers met de beste spelresultaten een prijs konden winnen.  De reacties van de spelers op het oefenspel hebben voor het bestuur van de stichting Charity Support aanleiding gegeven een uitbreiding te geven aan de mogelijhedenvan prijstoekenning.De extra mogelijkheid  houdt in dat naast de benefietspellen waarbij de prijswinnaars worden aangewezen  op basis van hun gescoord spelresultaat  ook benefietspellen kunnen worden georganiseerd waarbij de prijswinnaars worden aangewezen  mede op basis van een verloting . Bij een benefietspel met verloting worden de  prijzen verloot per categorie spelers die een vereist spelresultaat hebben behaald. . 
                                                                                                                                                                                                                                      

8. JAARVERSLAG EN JAARREKENING 2018 en 2019
Voor jaarverslag en  jaarrekening 2018 klik  hier  
Voor jaarverslag en jaarrekening 2019 klik  Download PDF: jaarverslag_en_jaarrekening_Stichting_Charity_Support_Foundation_International_2019


file:///C:/Users/Gebruiker/AppData/Local/Packages/microsoft.windowscommunicationsapps_8wekyb3d8bbwe/LocalState/Files/S0/1239/Attachments/jaarrekening%20Stichting%20Charity%20Support%20Foundation%20International%202019[2543].pdf