Onderscheidende kenmerken van het Nederlands benefietspel

Kenmerken waarmee het spelconcept van het Nederlands benefietspel zich onderscheidt van andere spellen voor goede doelen zijn de volgenden:

 a.De speler kan met het benefietspel niet alleen het  goede doel financieel steunen maar hij kan ook  zijn eigen reactiesneheid testen en daarbij tevens  invloed uitoefenen om prijswinnaars te worden.                                                               b. Met het benefietspel kan het  te steunen goede doel  niet alleen financieel maar ook  promotioneel worden gesteund. Immers het te steunen goede doel is normaliter onderwerp zijn van tenminste 7 van de 10 benefietspelvragen.                           c.Ook sponsor(s) van het benefietspel kunnen onderwerp zijn van een aantal benefietspelvragen. Deze promotionele mogelijkheid  maakt het sponsoren van het benefietspel extra aanttrekkelijk voor sponsors.                                                         d.Goede doelen, particulieren en bedrijven kunnen  in samenwerking met de stichting Charity Support  een benefietspel   organiseren.  

 

Volgend item