Korte beschrijving Nederlands benefietspel

Het Nederlands benefietspel bestaat uit het  beantwoorden van 10 vragen. Bij elke vraag  behoren 4 meerkeuze-antwoorden.. Zodra  alle 10 vragen juist zijn beantwoord is een ronde  gepeeld.  De beste spelprestatie wordt geleverd door een ronde van 10 vragen in een zo kort mogelijke tijd juist te beantwoorden.  Elke speler kan dezelfde 10 vragen meerdere malen beantwoorden om zo zijn spelresultaat te verbeteren. De kortste rondetijd die de speler  heeft gescoord is bepalend voor zijn spelprestatie en is van belang om prijswinnaar te worden.
Welke prijzen zijn te winnen en in welke mate de spelprestatie van invloed is op het winnen van een prijs wordt vooraf aan elk spel vermeld.
.


Voor een uitvoerige beschrijving van het Nederlands benefietspel ga naar Algemene  spelvoorwaarden  Nederlands benefietspel .