Korte beschrijving Nederlands benefietspel

Het Nederlands benefietspel bestaat uit het  beantwoorden van 10  meerkeuzevragen. Zodra  alle 10 meerkeuzevragen juist zijn beantwoord is een speelronde  afgesloten.   Hoe korter de tijd die de speler nodig heeft om de 10 vragen juist te beantwoorden des te beter is zijn spelresultaat. Hoe beter het spelresultaat des te groter zijn kans om prijswinnaar te worden.  Elke speler kan dezelfde 10 meerkeuzevragen meerdere malen beantwoorden om zo zijn spelresultaat te verbeteren.De kortste rondetijd die de speler heeft gescoord telt mee om prijswinnaar te kunnen worden  van een van de vele geldprijzen. In welke mate het spelrelsultaat de kans op het winnen van een prijs bepaalt,staat vermeld op de info-pagina charitysupport.nl/beschikbaar gestelde prijzen.

Voor een uitvoerige beschrijving van het Nederlands benefietspel ga naar Reglement Nederlands benefietspel.           
                                                                       
Volgend item