Beschikbaar gestelde prijzen.(oud)

Zolang de spelagenda nog niet definitief is vastgesteld zijn onderstaande geplande benefietspellen met bijbehorende prijzen slechts indicatief. Zodra de spelagenda  definitief vaststaat zal dat op deze pagina worden vermeld.
 

1.Oefenspel met sluitingsdatum 30-11-2019
Er zijn met het testspel slechts lage prijzen te winnen omdat het spel alleen dient om het benefietspel te testen.
1e prijs 1000 euro
2e prijs 50 euro
3e prijs 25 euro2.  1e benefietspel 4-12-2019 tot 31-12-2019 

Het 1e  benefietspel is gericht op  het promoten en financiëel steunen van de   stichting Alzheimer.nl  
Het  spel start op 04-12-2019 om 0,00 uur en sluit op 31-12-2019 om 24.00 uur. Elke speler kan maximaal10 rondes spelen.Elke ronde bestaat uit het beantwoorden van 10 dezelfde vragen.  .De 2 eerste rondes zijn gratis te spelen waarmee  'promotionele prijzen' kunnen worden gewonnen.Daarna kan - indien gewenst - worden gespeeld om 'Top25-prijzen'  te winnen. Hiervoor is  een inleg van 3 euro per ronde nodig.Het maximale aantal extra rondes bedraagt 8.Het gestelde maximum  heeft tot doel er voor te zorgen dat het maximum aantal te spelen ronden voor alle spelers gelijk is. Zo is de mogelijkheid  een Top25-prijs te winnen voor alle spelers gelijk en niet bepaald door het budget van de spelers.
Voorts zin Bonusprijzen te winnen door spelers met de kortste rondetijdenwaarvoor geldt dat zij zich tijdens de looptijd van dit benefietpelhebben geregistreerd(dit pom nieuwe registraties te stimuleren) én voor het maximum aantal te spelen rondes hebben gedoneerd (om he spelen van extra rondes te stimuleren).

Van de inleg van de spelers (minus de transactikosten) gaat bij dit 1e benefietspel 80 % naar de stichting Alzheimer.
Zowel de promotionele prijzen als de Top25-prijzen en de Bonusprijzen zijn gefinancierd door sponsors en donateurs.                                    
         
                       

                                                                                    
                                     
 
                                     
Promotionele prijzen

De promotionele  prijzen zijn te  winnen met  
de gratis te spelen 1e ronde en 2e ronde.  
  

1e promotionele prijs 1000 euro 
------------------------   
Deze prijs wordt verloot onder de spelers  
met een een gatis gescoorde kortste rondetijd
van minder dan 1,5 minuut. 
Prijs beschikbaar gesteld door  
Beleggingsclub BEO

 2e promotionele prijs   500 euro
-------------------------
De prijs wordt verloot onder de spelers
met een   gratis gescoorde kortste rondetijd 
van minder dan 2,5 minuut.  
Prijs beschikbaar gesteld door  
stichting Charity Support
                              
3e promotionele prijs 250 euro     
------------------------                                       
Deze prijs wordt verloot onder de spelers                                                                                     
met een  gratis gescoorde kortste rondetijd
van minder dan 3,5 minuten .
Prijs beschikbaar gesteld door
stichting Charity Support
                                                                               
 
Top25 - prijzen.
 
.                       
                                                                                                                                                                                                                            
De Top 25 - prijzen worden toegekend aan
de  spelers met  
plaats 1 tot en met
25 op de Top 25  ranglijst
De gratis gescoorde rondetijden  tellen
niet mee. Dus alleen de rondes
waarvoor een online betaling heeft
plaatsgevonden tellen mee

1e Top 25 - prijs 1000 euro
--------------------------
Prijs beschikbaar gesteld door
Stichting Charity Support

2e Top 25 - prijs  750 euro             
--------------------------
Prijs beschikbaar gesteld door
Particulier HVG 

3e Top 25 - prijs 500 euro
---------------------------------
Prijs beschikbaar gesteld door
Particulier  GJW

4e Top 25 - prijs 250 euro
----------------------------
Prijs beschikbaar gesteld door
Stichting  Charity Support

5e tot en met 25 e 
Top 25 - prijs 100 euro
-------------------------------
Prijs beschikbaar gesteld door
Stichting  Charity Support   

Bonus prijzen
Te winnen door spelers met
de kortste rondetijden en die 
zich tijdens de looptijd van dit 
spele hebben geregistreerd 
én voor het maximum aan extra 
rondes hebben gedoneerd.

1e prijs 1000 euro
2e prijs 500 euro
3e prijs 100 euro