Extern initiatief

Het Nederlands benefietspel wordt niet alleen op initiatief van de stichting Charity Support  georganiseerd maar kan ook op een initiatief van buiten worden georganiseerd. In dat geval speelt de stichting Charity Support een faciliterende rol. De externe  initiatiefnemer bepaalt zelf het te begunstigen goede doel en eventueel de (hoofd)sponsor(en).De initiatiefnemer kan een particulier of een instelling zijn die een goed doel wenst te steunen . De externe insteling kan zowel een  non-profit-organisatie als een  profit-organisatie kan zijn.

In geval de initiatiefnemer een non-profit-organisator is ,zoals een fondswervende goededoelenorganisatie, zal de initiatiefnemer als regel zelf het te begunstigen goede doel zijn. De non-profit-organisatie kan zijn eigen sponsor(s) uitnodigen om de (hoofd)sponsor(s) van het benefietspel te worden. .
In geval de initiatiefnemer een profit-organisatie is, bijvoorbeeld een bedrijf, zal  het te begunstigen goede doel vaak  de organisatie zijn die de profit-instelling reeds steunt. Voorts zij opgemerkt dat de profit-instelling  zelf de (hoofd)sponsor kan zijn van het betreffende benefietspel.


Initiatiefnemende instellingen  kunnen  zich bij de stichting Charity Support kenbaar maken door toezending van  onderstaande gegevens. De stichting Charity Support zal met de betreffende insteling contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. U kunt desgewenst ook vooraf telefonisch contact met de stichting Charity Support opnemen ( Tel 0499-830292).