Extern initiatief

Het Nederlands benefietspel wordt niet alleen op initiatief van de stichting Charity Support  georganiseerd maar kan ook worden georganiseerd op initiatief van een instelling of particulier die geen deel uitmaakt van de stichting CharitySupport.. In dat geval speelt de stichting Charity Support een faciliterende rol. De externe  initiatiefnemer bepaalt zelf het te begunstigen goede doel en eventueel de (hoofd)sponsor(en).

Een externe instelling als initiatiefnemer kan zowel een  non-profit-organisatie als een  profit-organisatie kan zijn.
In geval de initiatiefnemer een non-profit-organisator is, zoals een fondswervende goededoelenorganisatie, zal de initiatiefnemer als regel zélf het te begunstigen goede doel zijn. De non-profit-organisatie kan zijn eigen sponsor(s) uitnodigen om de (hoofd)sponsor(s) van het benefietspel te worden. .
In geval de initiatiefnemer een profit-organisatie is, bijvoorbeeld een bedrijf, zal  de te begunstigen goededoelenorganisatie vaak de organisatie zijn die de profit-instelling reeds steunt. Voorts zij opgemerkt dat de profit-instelling ook zelf de hoofdsponsor kan zijn van het betreffende benefietspel.

Initiatiefnemende instellingen  en particulieren kunnen hun belangstelling bij de stichting Charity Support kenbaar maken door hier te klikken. De stichting Charity Support zal met de betreffende insteling contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. U kunt desgewenst ook vooraf telefonisch contact met de stichting Charity Support opnemen ( Tel 0499-830292).