Extern initiatief


Eigen benefietspel
Het Nederlands benefietspel wordt niet alleen op initiatief van de stichting Charity Support  georganiseerd maar kan ook op een initiatief van buiten worden georganiseerd. In dat geval speelt de stichting Charity Support een faciliterende rol. De externe  initiatiefnemer bepaalt zelf het te begunstigen goede doel en eventueel de (hoofd)sponsor(en).De initiatiefmener kan een particulier of een instelling zijn die een goed doel wenst te steunen . De insteling kan zowel een  non-profit-organisatie als een  profit-organisatie kan zijn.

In geval de initiatiefnemer een non-profit-organisator is ,zoals eeen fondswervend goed doel, zal de initiatiefnemer als regel zelf het te begunstigen goede doel zijn. De non-profit-organisatie kan zijn eigen sponsor uitnodigen om de (hoofd)sponsor(s) van het benefietspel te worden. .
In geval de initiatiefnemer een profit-organisatie is, bijvoorbeeld een bedrijf, zal  het te begunstigen goede doel als regel het  goede doel zijn  dat de profit-instelling reeds steunt. Voorts zij opgemerkt dat de profit-instelling  zelf de (hoofd)sponsor kan zijn van het betreffende benefietspel.

Voor meer informatie over een eigen benfietspel  klik hier.
Initiatiefnemende instellingen  kunnen  zich bij de stichting Charity Support melden door toezending van  onderstaande gegevens. De stichting Charity Support zal met de betreffende insteling contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken. U kunt desgewenst ook vooraf telefonisch contact met de stichting Charity Support opnemen ( Tel 0499-830292 of  0649594057).