Extern initiatief

Het Nederlands benefietspel wordt niet alleen op initiatief van de stichting Charity Support  georganiseerd maar kan ook worden georganiseerd op initiatief van een externe instelling (of particulier) worden georganiseerd. In dat geval worden zowel het te begunstigen goede doel als de 10 benefietspelvragen als  de eventuele (hoofd)sponsoren en de start- en sluitingsdatum in overleg met de externe initiatiefnemer vastgesteld.              De externe  initiatiefnemer kan zowel een  non-profit-organisatie als een  profit-organisatie  zijn.                                                                                    In geval de initiatiefnemer een non-profit-organisator is, bijvoorbeeld een fondswervende goededoelenorganisatie, kan  de initiatiefnemer  zijn eigen sponsor(s) uitnodigen om  het benefietspel te sponsoren.                                                                                                                                                In geval de initiatiefnemer een profit-organisatie is, bijvoorbeeld een bedrijf, zal  het te begunstigen goede doel vaak de organisatie zijn het bedrijf reeds steunt en kan het bedrijf zelf de hoofdsponsor zijn van het betreffende benefietspel.                                                                                            Voor meer informatie kunen  instellingen en particulieren  contact opnemen met de stichting Charity Support.

Initiatiefnemende instellingen  en particulieren kunnen hun belangstelling bij de stichting Charity Support kenbaar maken door hier te klikken. De stichting Charity Support zal met de betreffende insteling contact opnemen om de mogelijkheden te bespreken.