Bonusprijzen

Bonusprijzen worden gewonnen door spelers die de kotrste rondetijden hebben gescoord en voldoen aan de voorwaarden dat zij zich geregistreerd hebbe tijdens de looptijd vanhet benefietspelén voor hetbmaximum aan te spelen extra rondes hebben gedoneerd, 
Het doel van he beschikbaar stellen vande bonusprijzen is het registreren van nieuwe spelers te stimuleren én te stimuleren dat spelers voor het  maximaal aantal extra rondes doneren.
'