Algemene Voorwaarden Vriende van de stichting Charity Support


1. De aanmeling om bij de Sichting te worden geregistreerd als 'Vriend van de Stichting Charity Support' dient gepaard te gaan met opgave van de naam en adres van de donateur of sponsor..
2. De aanmelding dient  binnen 14 dagen te worden gehonoreerd door het bestuur van de Stichting. 
3. De overeenkomst dient te worden ondertekend door een wettelijk vertegewoordiger van de donateur of sponsor en door de Stichting.                 4. In de overeenkomst is het jaarlijks donatiebedrag vermeld en de looptijd van de overeenkomst. en op welke wijze de donateur of sponsor wordt vermeld in de lijst van vrienden van de stichting Charity Support.
5. In de overeenkomst is opgenomen dat donateur-vrienden die  5 jaar lang een jaarlijks  bijdrage hebben geleverd van 500 euro of meer,  in aanmerking komen  voor een Charity Star..                                                                                                                                                                   6. Binnen 14 dagen na ondertekening van de overeenkomst zal de betreffende  factuur naar de donateur-vriend worden gezonden.
7. Betaling wordt binnen 14 dagen na verzending van de factuur verwacht op rekening NL84INGB0009063934 t.n.v Stichting Charity Support.,onder vermelding van  'steunen als donateur-vriend' met vermelding van de voorgenomen looptijd van de overeenkomst.                            8. Regelmatig worden door de Stichting acties gevoerd om het aantal vrienden van de stichting Charity Support uit te breiden.