Test het
Nederlands
Online
Spel!
Het Nederlands Online Spel.

Het Nederlands Online Spel wordt 1 tot 4 keer per jaar georganiseerd, telkens voor een ander goed doel. Dank zij onze sponsors is het spel gratis te spelen waarbij fraaie prijzen zijn te winnen, mits je de 10 meerkeuze-vragen voldoende snel kunt beantwoorden. Nu wordt het spel getest. Iedereen is uitgenodigd het spel te testen. Graag je reactie.
Nu spelen!
Het Nederlands Online Spel is een initiatief van de Stichting Charity Support. De stichting is een door de Nederlandse overheid erkende  Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) . Haar doel is  het bevorderen van steun aan goede doelen. Zij organiseert daartoe een aantal keer per jaar het Nederlands Online Spel.               
.   Met dank aan onze sponsors:     Buckaroo bv Online Payment Services     Beleggingsclub B.E.O